TREBATE POMOĆ ?
NAZOVITE.   

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Ime Neophodno polje.Morate unijeti barem 3 karaktera.Morate unijeti manji broj karaktera Prezime Neophodno polje.Morate unijeti barem 2 karaktera.Morate unijeti manji broj karaktera.
JMBG Neophodno polje.Pogresan format. Datum rođenja Neophodno polje.Pogresan format.
Adresa
Kontakt
telefon
Neophodno polje.Nedovoljan broj karaktera. Pogresan format. E-mail adresa Neophodno polje.Pogresan format.
Polica DZO+
Datum početka
osiguranja
Upitnik o zdravstvenom stanju osiguranka
 
Molimo potvrdite.
prihvatam uslove korištenja police dobrovoljno zdravstvenog osiguranja (.pdf file)
  pogledajte cjenik DZO

Pitanja o zdravstvenom stanju osiguranika

Visina/težina
Da li je bilo značajnije promjene
kilaže u zadnjih godinu dana
Vaše zanimanje, da li ste izloženi posebnim opasnostima ?
Ako da, kojim ?
Konzumirate li alkohol, nikotin, opojna sredstva, narkotike
ili sredstva za smirenje ? Koliko i koja ?
Bolujete li ili ste bolovali od:
Jeste li imali neku bolest
koja nije prethodno spomenuta ?
Jesu li se kod Vaših roditelja ili braće/sestara
prije njihove navršene 65 godine starosti pojavile
šećerne bolesti, oboljenja srca ili krvotoka,
moždani udar, oboljenja bubrega, rak ili neka hronična bolest ?
Jeste li operisani ili liječeni u bolnici zadnjih 5 godina ?
Ako jeste molimo Vas objasnite detalje ?
Predviđa li se borovak u bolnici,
operacija, pretraga ili obrada ?
U kojoj ste zdravstvenoj ustanovi
i kod kojeg ljiečnika koristite liječničke usluge ?
Saglasan sam da lilječnik BSO-a ima
pravo uvida u moj zdravstveni karton
i ostalu medicinsku dokumentaciju