SARAJEVO

Direkcija Sarajevo

Tel. 755 450
Fax. 755 490
Adresa: Trg međunarodnog prijateljstva 20

Podružnica Sarajevo
Tel. 755 468
Fax. 755 500
Adresa: Trg međunarodnog prijateljstva 20

Sektor procjene i likvidacije šteta
Tel. 720-500
Fax. 720-501

 

 

TUZLA

Adresa: Mije Keroševića Guje bb
75 000 Tuzla
Tel. 035 320 450
Fax. 035 320 460

 

 

 

 

 

ZENICA

Adresa: Ulica Školska br. 10
72000 Zenica
Tel: 032 442 170, 032 444 999
Fax: 032 407 127

 

 

 

 

 

BIHAĆ

Adresa: Hasana Kjafije Pruščaka 13
77000 Bihać
Tel. 037 221 065
Fax. 037 228 192

 

 

 

 

 

LIVNO

Adresa: Župana Želimira bb
80 101 Livno
Tel. 034 205 600
Fax. 034 205 631

 

 

 

 

 

BANJA LUKA

Adresa: I Krajiškog Korpusa bb
78 000 Banja Luka
Tel. 051 344 650, 051 344 656
Fax. 051 344 663